Hello Kitty Run Bangkok 2017

Event Details

กลับมาอีกครั้งกับ Hello Kitty Run Bangkok 2017 ในธีมของ Sweets Wonderland! กับกิจกรรมการวิ่งอันสุดแสนจะน่ารักในประเทศไทย มาร่วมวิ่งกับ Hello Kitty 5 กม. แล้วสนุกสุดเหวี่ยงไปกับปาร์ตี้ที่เต็มไปด้วยของหวานนี้อย่างแน่นอน

Date 26th FEB 2017 Makkasan station 6:30 Am start
Raceroot

Ticket Categories

* บัตรทุกราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จะปิดการลงทะเบียนเมื่อครบเต็มจำนวน

  • Early Bird Ticket
  • Standard Ticket
  • Last Minute Ticket

* ทางออแกไนซ์เซอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการขายตั๋วโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Registration

Enter

* ลิ้งค์นี้จะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บที่จะซื้อตั๋ว
ผู้ที่เข้ามาในลิ้งค์นี้จะถือได้ว่าท่านยินยอมต่อกฎระเบียบกติกาที่ตั้งไว้แล้ว

RaceKit

T-shirt Bibs Finisher medal Race bag and face sticker

Size chart

ขนาดจริงอาจ +/- ได้ 2 ซ.ม. จากตาราง
หากได้เลือกขนาดแล้วจะไม่รับเปลี่ยนในระหว่างวันรับอุปกรณ์การแข่งขัน
โปรดทราบว่าผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

chest meaurement height Adult S Adult M Adult L

Race kit pick up day

Date:10th - 14th Feb., 2017

ผู้สมัครสามารถรับอุปกรณ์การวิ่งได้ในวันรับอุปกรณ์การวิ่ง
โดยเป็นอุปกรณ์การวิ่งเป็น เสื้อวิ่งที่เข้าธีม
หมายเลขสำหรับผู้วิ่ง และ สติกเกอร์ติดหน้า
Stay tuned สำหรับข้อมูลอื่นๆ

Date:10th - 14th Feb., 2017

เนื่องจากมีความผิดพลาดทางแทคนิคในการผลิตกระเป๋า
ขอแจ้งให้ผู้วิ่งทุกท่านทราบว่า Race Kit Pick Up Day จะยังคงมีอยู่
ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 9:30 - 21:30
ที่ห้าง Isetan เหมือนเดิม และทุกท่านจะได้รับ
Redemption Race Bag ticket
เพื่อใช้ตั๋วนี้ไปและกรับกระเป๋าในวันงานวิ่ง วันที่ 26 กุมภาพันธ์
ตั้งแต่เวลา 5:30 - 9:30 ที่โซน Race Kit Pick Up ชั้น 2 ค่ะ
ทางเราจออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ค่ะ

Date:10th - 14th Feb., 2017
kitty kitty
To Top

After run party

อย่าพลาดกิจกรรมปาร์ตี้หลังวิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจกับความบันเทิงต่างๆ และกิจกรรมสนุกๆ ที่รอคุณอยู่!

food and beverage beauty fun japanese culture

Merchrndise

limited stocks!
To top

Rules and regulations

[Hello Kitty Run Bangkok 2017 – Sweets Wonderland] www.hellokittyrunbkk.com ดำเนินงานโดย บริษัท Tokyo Gets จำกัด ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ผู้เข้าร่วมที่ได้ซื้อบัตรแล้ว ยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ [Hello Kitty Run Bangkok 2017 – Sweets Wonderland]
ผู้เข้าร่วมให้การยินยอมดังต่อไปนี้: หากมีเหตุใดก็ตามที่สงสัยว่าข้อมูลของผู้เข้าร่วมเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ ผู้จัดงานอาจระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมและปฏิเสธผู้เข้าร่วมได้ตามที่เห็นสมควร กรณีพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมใน [Hello Kitty Run Bangkok 2017 – Sweets Wonderland] จะอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายไทยและต้องยื่นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อดำเนินการในประเทศไทย ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ภายถ่าย วิดีโอ หรือเสียงใด ๆ ของกิจกรรมที่อัดไว้หรือจัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการค้า ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนกฎระเบียบกติกาใดๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือให้เหตุผลใดๆ

(การลงทะเบียน) ผู้จัดงานมีสิทธิ์ที่จะเลื่อนกิจกรรม [Hello Kitty Run Bangkok 2017 – Sweets Wonderland] ในเวลาใดๆ ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้า และผู้จัดงานจะพยายามแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบก่อนเริ่มกิจกรรม ในกรณีที่กิจกรรม [Hello Kitty Run Bangkok 2017 – Sweets Wonderland] จะต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากเหตุการณ์ภายใน ผู้จัดงานจะพยายามจัดขึ้นใหม่ภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันกิจกรรมเดิม โดยเส้นทางการวิ่งจะถูกจัดใหม่โดยผู้มีอำนาจเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนเส้นทางสุดท้ายของการวิ่งนี้ สำหรับการคืนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนใดๆ ที่ชำระเงินแล้วจะเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินของผู้แทนจำหน่ายบัตร ผู้เข้าร่วมจะยกเว้นมิให้คณะกรรมการและพนักงานทั้งหลายมีส่วนในความสูญเสียและความเสี่ยงที่จะสูญเสีย การเรียกร้อง การชดใช้ การยกเลิกของกิจกรรม [Hello Kitty Run Bangkok] และสาเหตุของความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนเวลาออกไปหรือการปรับเปลี่ยน และยินดีที่จะมิให้ผู้ที่กล่าวมาเป็นผู้รับผิดชอบ ผู้จัดงานไม่รับผิดชอบต่อกรณีพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(การแข่งขัน) ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเส้นทางการแข่ง [Hello Kitty Run Bangkok 2017 – Sweets Wonderland] ในเวลาใดๆ ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมเองในการที่จะป้องกันความเสี่ยงภัยอันตรายใดๆ ในระหว่างการดำเนินกิจกรรม ในกรณีดังกล่าวผู้เข้าร่วมจะได้รับแจ้งถึงวันกิจกรรมต่อไป และผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความไม่สะดวกอื่นใด ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องสวมใส่ BIB ที่มีหมายเลขที่กำหนดให้อยู่บนหน้าอก โดยผู้เข้าร่วมที่ไม่มีหมายเลขที่กำหนดให้ไม่สามารถร่วมแข่งได้ นอกจากนั้นห้ามให้มีการซื้อขายหมายเลข BIB ด้วย ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนเวลาการเริ่มกิจกรรมเนื่องจากสภาพอากาศที่แย่ หากสภาพอากาศที่มีพายุยังไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากการเลื่อนเวลาออกไปแล้ว ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแข่งได้โดยไม่มีการคืนเงิน โดยการคืนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนใดๆ ที่ชำระเงินแล้วจะเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินของผู้แทนจำหน่ายบัตร (กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมใน คำถามที่พบบ่อย) ผู้เข้าร่วมที่ยังไม่ออกตัวภายใน 30 นาทีหลังจากสัญญาณเริ่มต้น อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เริ่มต้นได้

(คำแนะนำด้านความปลอดภัยและการพยาบาลช่วยเหลือ) ในขณะที่มาตรการระมัดระวังภัยที่เหมาะสมได้รับการดูแลโดยผู้จัดงานเพื่อที่จะรับรองความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วม และผู้จัดงานไม่รับผิดชอบต่อความตาย การบาดเจ็บ หรือความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเอาผู้เข้าร่วมที่พิจารณาแล้วว่ามีความแข็งแรงทางกายภาพไม่เพียงพอที่จะร่วมกิจกรรมต่อไปได้ออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมเกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บ แนะนำให้ผู้เข้าร่วมผ่านการตรวจสุขภาพหรือปรึกษาแพทย์ก่อนการลงทะเบียนหรือวันแข่งจริง แนะนำให้ผู้เข้าร่วมทำตามกฎจราจรบนเส้นทางที่กำหนดเพื่อรับรองความปลอดภัยของตนเอง

Faq

[การเข้าร่วม]
• มีการจำกัดอายุในการเข้าร่วมหรือไม่?
เราแนะนำให้เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปมาเข้าร่วมกับเรา
• การลงทะเบียนเป็นไปตามลำดับการมาถึงหรือไม่?
ใช่ เป็นไปตามลำดับก่อนหลังของการมาถึง
• ลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ได้หรือไม่?
เราไม่รับการลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ กรุณาซื้อบัตรผ่านทางบริษัทจำหน่ายบัตร หรือซื้อออนไลน์จาก www.allticketthailand.com
• ผู้ที่ใช้วีลแชร์เข้าร่วมได้หรือไม่?
ผู้ที่ใช้วีลแชร์สามารถเข้าร่วมได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากเส้นทางมีความต่างระดับกันอยู่ เราแนะนำให้คุณพาผู้ติดตามมาด้วย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะเข้าร่วมพร้อมวีลแชร์
• สมัครเข้าร่วมจากต่างประเทศได้หรือไม่?
ได้ เรายินดีต้อนรับนักวิ่งจากต่างประเทศ
• ต้องทำอย่างไรบ้างหลังจากการลงทะเบียนแล้ว?
กรุณามารับอุปกรณ์การแข่งขัน โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบวันและสถานที่ที่สามารถมารับได้ในช่วงต้นเดือนมกราคม

[วันกิจกรรม]
• ต้องไปที่ฝ่ายต้อนรับในวันกิจกรรมหรือไม่?
ไม่ต้อง กรุณานำ BIB ของคุณมาแล้วพบกันที่จุดเริ่มต้นได้เลย
• จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสภาพอากาศแย่?
จะไม่มีการเลื่อนหากฝนตก แต่กิจกรรมจะยกเลิกหากผู้จัดงานตัดสินใจว่าไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากสภาพอากาศมีพายุหรือมีภัยพิบัติ ในกรณีที่ยกเลิกจะมีประกาศภายใน 5:30 a.m. ในวันกิจกรรมผ่านทางโฮมเพจและเฟซบุ๊ก
• ผู้เข้าร่วมจะไปรับอุปกรณ์การแข่งขันในวันกิจกรรมได้ในเวลาใด?
จะเปิดตั้งแต่ 5:30 am
• มีระเบียบการแต่งกายหรือไม่?
กรุณานำ BIB พร้อมเสื้อยืด Hello Kitty ที่รวมอยู่ในอุปกรณ์การแข่งขันมา
• มีอาหารและเครื่องดื่มฟรีให้หรือไม่?
จะประกาศให้ทราบต่อไป
• มีบันทึกสถิติเวลาหรือไม่?
ไม่มีบันทึกสถิติเวลาแต่เราจำกัดเวลาในการจบการวิ่ง 90 นาทีนับตั้งแต่ตอนเริ่มต้น
• เดินไปได้หรือไม่?
หากคุณต้องการก็เดินไปได้ อย่างไรก็ตามมีเวลาจำกัด (90 นาที) และการวิ่งจะจบหลังจากหมดเวลา
• ควรไปถึงที่นั่นเพื่อเข้าร่วมการวิ่งเวลาใด?
การวิ่งจะเริ่มต้นเมื่อเวลา 6:30 am กรุณามาก่อน 15 นาที
• มีห้องน้ำในระหว่างเส้นทางการวิ่งหรือไม่?
ห้องน้ำจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและบริเวณพื้นที่ปาร์ตี้หลังกิจกรรม ไม่มีห้องน้ำในระหว่างเส้นทางการวิ่ง
• มีห้องอาบน้ำหรือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือไม่?
ไม่มีห้องอาบน้ำและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
• มีสถานที่สำหรับเก็บของหรือไม่?
มีห้องรับฝากของฟรีที่ให้บริการแบบมาก่อนได้ก่อน อย่างไรก็ตามกรุณาดูแลของมีค่า เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าสตางค์ ของคุณเอง เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการโจรกรรมใด ๆ

[การยกเลิก]
• สามารถยกเลิกได้หรือไม่หลังจากการลงทะเบียนแล้ว?
คุณไม่สามารถยกเลิกค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ชำระเงินแล้วได้
• คืนค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมให้ได้หรือไม่?
ตามนโยบายการคืนเงินแล้วค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมไม่สามารถคืนให้ได้หลังจากการลงทะเบียน
• หากกิจกรรมถูกยกเลิก จะมีการคืนเงินหรือไม่?
เนื่องจากสภาพการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้หรือเหตุการณ์ภายใน เช่น สภาพอากาศที่มีพายุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ชุมนุม ฯลฯ การคืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ชำระเงินแล้วจะเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินของผู้แทนจำหน่ายบัตร ผู้สนับสนุนและพันธมิตร

Sponsors and partners

Sponsor

Sponsor

Media sponsor

Media sponsor

Organizer

Organizer
To top